Disclaimer

Bruno Guerra site.
Het gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de Algemene Voorwaarden van Bruno Guerra De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld. Desondanks kan Bruno Guerra niet garanderen dat de gegevens op de website juist en volledig is. Aan die gegevens kunnen geen rechten worden ontleent.

Via de website wordt een online platform aangeboden om gebruikers tot elkaar te brengen. Meer specifiek heeft de website als doel om werkzoekenden en opdrachtgevers tot elkaar te brengen. Indien werkzoekende ingaat op een vacature geplaatst door opdrachtgever dan is Bruno Guerra nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de website. Bruno Guerra is tevens nimmer partij indien een gebruiker zich aanmeldt voor een aangeboden IT- training via de website. Bruno Guerra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele (gevolg) schade die voortvloeit uit het handelen/nalaten gebaseerd op de informatie/gegevens die gepubliceerd is/zijn op de website.

Bruno Guerra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gegevens/informatie geplaatst door de gebruikers van de website, mede doordat Bruno Guerra die gegevens/informatie niet maakt, controleert en onderhoudt (tenzij anders wordt aangegeven). Tevens is Bruno Guerra niet aansprakelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Bruno Guerra behoudt zich het recht voor om gegevens/informatie geplaatst op de website te wijzigen/verwijderen, zonder voorafgaande toestemming, indien die in strijd zijn met de wet, belangen van andere gebruikers of met de Algemene Voorwaarden.

De inhoud van deze website is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Bruno Guerra Er mag dan ook niets van en/of wat gepubliceerd is op deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bruno Guerra Deze website wordt zorgvuldig bijgehouden. Desondanks kunnen er toch onvolkomenheden op de website staan als gevolg van menselijke vergissingen danwel technische storingen.

Daardoor kunnen wij de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie/gegevens op deze website niet garanderen. Gebruikmaking van deze website is te allen tijden voor eigen rekening en risico. Gelet op nieuwe ontwikkelingen kan de tekst van deze disclaimer worden aangepast. Het is dan ook raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen. Op die manier blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.